Dokumenty firmy Tramco Sp. z o.o. do pobrania

Należy kliknąć link prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Zapisz jako.

Karty Charakterystyki Produktów Leczniczych, Decyzje dopuszczające do obrotu

  • Provive 1% 10mg/ml a 20 ml x 5 fiol.
  • Propofol Norameda 1% 10mg/ml a 20ml x 5 fiol.
  • Propofol Norameda 1% 10mg/ml a 50ml x 1 fiol.
  • Propofol Norameda 2% 20mg/ml a 50ml x 1 fiol.
  • Flukonazol 2mg/ml a 100ml x 1 fiol.
  • Ciprofloxacinum Claris 2mg/ml a 50ml, 100ml, 200ml x 1 but.
  • Zoledronic Acid Claris 4mg/5ml x 5 fiol.

Należy kliknąć link prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Zapisz jako.