side-area-logo
Dla Przychodni
delimiter image
kompleksowa obsługa

Od wielu lat jesteśmy partnerem przychodni, placówek NZOZ i gabinetów lekarskich. Kompleksowo zaopatrujemy w:

– produkty lecznicze
– sprzęt jednorazowy
– materiały opatrunkowe.

Wszystko w jednym miejscu!
Ikona_przetargi_70x70
delimiter image
Procesy przetargowe
Ikona_oszczednosc_70x70
delimiter image
Preferencyjne warunki
Ikona_siec_70x70
delimiter image
Zwalidowany system informatyczny
Ikona_kadra_70x70
delimiter image
Wyspecjalizowana kadra
Ikona_magazyn_70x70
delimiter image
Własne magazyny
Ikona_transport_70x70
delimiter image
Flota transportowa

Od lat współpracujemy  z przychodniami i placówkami NZOZ w całej Polsce

delimiter image

Zapraszamy do współpracy przychodnie, placówki NZOZ, gabinety lekarskie

 • Systematycznie poszerzamy ofertę asortymentową
 • Zapewniamy konkurencyjne warunki handlowe
 • Zatrudniamy zespół doświadczonych, doskonale znających
  realia rynkowe, przedstawicieli handlowych i pracowników
  Działu Sprzedaży Aptecznej
 • Dysponujemy nowoczesna bazą logistyczną, spełniającą
  wszelkie obowiązujące wymagania jakościowe

Przychodnie i placówki NZOZ

delimiter image

Zapraszamy do kontaktu

tel.  +48 22 311 65 52
fax. +48 22 468 85 99

nzoz@tramco.pl

Import docelowy

delimiter image
Sprowadzamy z zagranicy produkty lecznicze nieposiadające pozwolenia na obrót w Polsce

Import docelowy polega na sprowadzeniu z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Polsce, niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta
Do obrotu dopuszczone są bez konieczności uzyskania pozwolenia produkty lecznicze, sprowadzane z zagranicy, jeżeli:

 • ich zastosowanie jest niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta
 • dany produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w kraju, z którego jest sprowadzany
 • posiada aktualne pozwolenie dopuszczenia do obrotu w kraju, z którego jest sprowadzany
 • nie może być zarejestrowany w Polsce odpowiednik z tą samą substancją czynną.

Podstawą sprowadzenia produktu leczniczego jest:

 • zapotrzebowanie szpitala
 • zapotrzebowanie lekarza prowadzącego leczenie poza szpitalem, potwierdzone przez konsultanta z danej dziedziny medycyny, informacja dotycząca choroby pacjenta

Sprowadzeniem leku zajmuje się hurtownia i to ona określa czas oczekiwania. Minister Zdrowia wydaje jedynie zezwolenie na sprowadzenie danego leku z zagranicy w ramach importu docelowego i nie ma wpływu na szybkość jego sprowadzenia.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia.

Magazyn Importera

delimiter image
Bezpieczne magazynowanie i dostawa w 24 godziny

Mamy powierzchnie magazynowe przystosowane do przechowywania produktów leczniczych zarówno w zakresie temp. 15-25 jak i 2-8 stopni.

Posiadamy przystosowany system komputerowy oraz wykwalifikowanych, pracowników dedykowanych do obsługi magazynu konsygnacyjnego.

Gwarantujemy dostawę towaru na terenie kraju w przeciągu 24h. 

W 2013 roku Tramco Sp. z o.o. utworzyła tzw. „Magazyn Importera”.
Ta część działalności objęta zezwoleniem na wytwarzanie lub import produktów leczniczych nr: 400/0424_01_01/04/15/17 umożliwia wprowadzanie do obrotu na terenie Polski produktów leczniczych wyprodukowanych poza terytorium Unii Europejskiej.

Na obszarze magazynu importera funkcjonuje system zapewnienia jakości zgodny z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania. Fakt ten został potwierdzony wydaniem w styczniu 2017 roku certyfikatu DPW nr: 400/0424_01_01/04/15/17. Aktualnie zezwolenie obejmuje import i certyfikowanie serii produktów leczniczych sterylizowanych końcowo.

Zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa, w celu prawidłowego wprowadzenia każdej serii importowanego produktu do obrotu, Tramco Sp. z o.o. zatrudnia Osobę Wykwalifikowaną oraz współpracuje z wysokiej klasy laboratorium fizykochemicznym i mikrobiologicznym.

Od 1 stycznia 2021 r. w związku z uruchomieniem Systemu Obsługi Importu Docelowego (SOID) nastąpiły zmiany dotyczące wystawiania, potwierdzania i realizacji zapotrzebowań na import docelowy. System daje możliwość wystawiania zapotrzebowań na sprowadzenie z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, a także zapotrzebowań na sprowadzenie z zagranicy środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. SOID umożliwia rozpatrywanie złożonych zapotrzebowań, pobieranie przez apteki i hurtownie farmaceutyczne informacji o rozpatrzonych zapotrzebowaniach oraz komunikację z ministrem właściwym do spraw zdrowia dotyczącą tego zakresu.

System dostępny jest pod adresem: https://soid.ezdrowie.gov.pl/

W celu wystawienia zapotrzebowania lekarz powinien założyć konto w SOID poniżej link do instrukcji zawierającej wszystkie dane dotyczące zakładania kont jak również wystawiania zapotrzebowań. https://cez.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/system-obslugi-importu-docelowego-soid/