side-area-logo
Magazyn Importera
delimiter image
kompleksowa obsługa

W 2013 roku Tramco Sp. z o.o. utworzyła tzw. „Magazyn Importera”.
Ta część działalności objęta zezwoleniem na wytwarzanie lub import produktów leczniczych nr: 400/0424_01_01/04/15/17 umożliwia wprowadzanie do obrotu na terenie Polski produktów leczniczych wyprodukowanych poza terytorium Unii Europejskiej.

Wszystko w jednym miejscu!
Ikona_przetargi_70x70
delimiter image
Procesy przetargowe
Ikona_oszczednosc_70x70
delimiter image
Preferencyjne warunki
Ikona_siec_70x70
delimiter image
Zwalidowany system informatyczny
Ikona_kadra_70x70
delimiter image
Wyspecjalizowana kadra
Ikona_magazyn_70x70
delimiter image
Własne magazyny
Ikona_transport_70x70
delimiter image
Flota transportowa

Magazyn Importera

delimiter image

W 2013 roku Tramco Sp. z o.o. utworzyła tzw. „Magazyn Importera”. Ta część działalności objęta zezwoleniem na wytwarzanie lub import produktów leczniczych nr: 400/0424_01_01/04/15/17 umożliwia wprowadzanie do obrotu na terenie Polski produktów leczniczych wyprodukowanych poza terytorium Unii Europejskiej.

Na obszarze magazynu importera funkcjonuje system zapewnienia jakości zgodny z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania. Fakt ten został potwierdzony wydaniem w styczniu 2017 roku certyfikatu DPW nr: 400/0424_01_01/04/15/17. Aktualnie zezwolenie obejmuje import i certyfikowanie serii produktów leczniczych sterylizowanych końcowo. Zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa, w celu prawidłowego wprowadzenia każdej serii importowanego produktu do obrotu, Tramco Sp. z o.o. zatrudnia Osobę Wykwalifikowaną oraz współpracuje z wysokiej klasy laboratorium fizykochemicznym i mikrobiologicznym.

Magazyn

delimiter image

Zapraszamy do kontaktu

tel. +48 22 311 65 55
tel. +48 22 311 65 62
tel. +48 22 311 65 65

magazyn@tramco.pl

Import docelowy

delimiter image
Sprowadzamy z zagranicy produkty lecznicze nieposiadające pozwolenia na obrót w Polsce

Import docelowy polega na sprowadzeniu z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Polsce, niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta
Do obrotu dopuszczone są bez konieczności uzyskania pozwolenia produkty lecznicze, sprowadzane z zagranicy, jeżeli:

  • ich zastosowanie jest niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta
  • dany produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w kraju, z którego jest sprowadzany
  • posiada aktualne pozwolenie dopuszczenia do obrotu w kraju, z którego jest sprowadzany
  • nie może być zarejestrowany w Polsce odpowiednik z tą samą substancją czynną.

Podstawą sprowadzenia produktu leczniczego jest:

  • zapotrzebowanie szpitala
  • zapotrzebowanie lekarza prowadzącego leczenie poza szpitalem, potwierdzone przez konsultanta z danej dziedziny medycyny, informacja dotycząca choroby pacjenta

Sprowadzeniem leku zajmuje się hurtownia i to ona określa czas oczekiwania. Minister Zdrowia wydaje jedynie zezwolenie na sprowadzenie danego leku z zagranicy w ramach importu docelowego i nie ma wpływu na szybkość jego sprowadzenia.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia.

Od 1 stycznia 2021 r. w związku z uruchomieniem Systemu Obsługi Importu Docelowego (SOID) nastąpiły zmiany dotyczące wystawiania, potwierdzania i realizacji zapotrzebowań na import docelowy. System daje możliwość wystawiania zapotrzebowań na sprowadzenie z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, a także zapotrzebowań na sprowadzenie z zagranicy środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. SOID umożliwia rozpatrywanie złożonych zapotrzebowań, pobieranie przez apteki i hurtownie farmaceutyczne informacji o rozpatrzonych zapotrzebowaniach oraz komunikację z ministrem właściwym do spraw zdrowia dotyczącą tego zakresu.

System dostępny jest pod adresem: https://soid.ezdrowie.gov.pl/

W celu wystawienia zapotrzebowania lekarz powinien założyć konto w SOID poniżej link do instrukcji zawierającej wszystkie dane dotyczące zakładania kont jak również wystawiania zapotrzebowań. https://cez.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/system-obslugi-importu-docelowego-soid/