Hurtownia Tramco nawiązała bezpośrednią współpracę z wytwórcą Guerbet.

Zapraszamy do składania wniosków na produkty wytwórcy Guerbet:
– Bleu Patente V 2,5% 2ml x 5 amp.
– Lipiodool Ultra Fluid 0,48g jod/ml 10ml x 1 amp.
gwarantujemy szybką dostawę i konkurencyjne ceny.

Import docelowy

Import docelowy polega na sprowadzeniu z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Polsce, niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta
Do obrotu dopuszczone są bez konieczności uzyskania pozwolenia produkty lecznicze, sprowadzane z zagranicy, jeżeli:

– ich zastosowanie jest niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta
– dany produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w kraju, z którego jest sprowadzany
– posiada aktualne pozwolenie dopuszczenia do obrotu w kraju, z którego jest sprowadzany
– nie może być zarejestrowany w Polsce odpowiednik z tą samą substancją czynną.

Podstawą sprowadzenia produktu leczniczego jest:
– zapotrzebowanie szpitala
– zapotrzebowanie lekarza prowadzącego leczenie poza szpitalem, potwierdzone przez konsultanta z danej dziedziny medycyny, informacja dotycząca choroby pacjenta

Sprowadzeniem leku zajmuje się hurtownia i to ona określa czas oczekiwania. Minister Zdrowia wydaje jedynie zezwolenie na sprowadzenie danego leku z zagranicy w ramach importu docelowego i nie ma wpływu na szybkość jego sprowadzenia.

Wzór zapotrzebowania w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwoleniaRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia

Zapraszamy do współpracy Szpitale oraz Apteki Otwarte