Magazyn importera

W 2013 roku Tramco Sp. z o.o. utworzyła tzw. „Magazyn Importera”. Ta część działalności objęta zezwoleniem na wytwarzanie lub import produktów leczniczych nr: 400/0424_01_01/04/15/17 umożliwia wprowadzanie do obrotu na terenie Polski produktów leczniczych wyprodukowanych poza terytorium Unii Europejskiej.

Na obszarze magazynu importera funkcjonuje system zapewnienia jakości zgodny z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania. Fakt ten został potwierdzony wydaniem w styczniu 2017 roku certyfikatu DPW nr: 400/0424_01_01/04/15/17. Aktualnie zezwolenie obejmuje import i certyfikowanie serii produktów leczniczych sterylizowanych końcowo. Zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa, w celu prawidłowego wprowadzenia każdej serii importowanego produktu do obrotu, Tramco Sp. z o.o. zatrudnia Osobę Wykwalifikowaną oraz współpracuje z wysokiej klasy laboratorium fizykochemicznym i mikrobiologicznym.

Certyfikat GMP